Uvjeti prodaje

Prodavatelj

Prodavatelj i vlasnik proizvoda na stranicama www.prirodni-produkti.hr je PRIRODNI PRODUKTI d.o.o., Al.B. Jurišića 9, 10040 Zagreb, OIB 98975545380, mob. 091 333 2293, mob. 098 232 713, e-mail: trgovina@prirodni-produkti.hr, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu /MB 080084853 / Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kuna, Član uprave: Miljenko Martan, IBAN HR1123400091110953156.

 

Kupac je posjetitelj Internet domene http://www.prirodni-produkti.hr koji na web stranici Internet domene Prodavatelja http://www.prirodni-produkti.hr odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu i pošalje narudžbu, a Prodavatelj istu narudžbu prihvati. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba.

 

Uvjeti prodaje

Sve cijene proizvoda su izražene u hrvatskim kunama s uračunatim PDV-om, a prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Za narudžbe manje od 300,00 kuna, za proizvode koji se šalju dostavnom službom na adresu kupca, na iznos narudžbe dodaje se iznos troška dostave koji je vidljiv kupcu kod pregleda košarice, prije završne potvrde narudžbe.

Slanjem narudžbe smatra se da je kupac upoznat s Uvjetima prodaje te da pristaje na uvjete prodaje. Prihvat narudžbe od strane Prodavatelja se smatra dostavom potvrde kupcu od strane Prodavatelja o prihvaćenoj narudžbi na e-mail adresu kupca koju je kupac definirao prilikom narudžbe. Prodavatelj zadržava pravo ne isporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

Svi proizvodi na internet stranicama www.prirodni-produkti.hr mogu se naručiti putem on-line narudžbenice ili putem e-maila. Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene proizvode. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti dostaviti proizvode, kontaktirat će kupca i dogovoriti novi rok isporuke ili otkazivanje naručenog proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog, a već plaćenog proizvoda, prodavatelj će kupcu izvršiti povrat sredstava.

Dostava naručenih proizvoda odvija se putem dostavne službe IN-TIME d.o.o., ili drugačije na zahtjev kupca. Svi proizvodi su zapakirani tako da se izbjegnu oštećenja prilikom transporta. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja na pošiljci, te odbiti primiti oštećeni proizvod. Prodavatelj se obvezuje izvršiti zamjenu oštećene pošiljke bez obračunavanja dodatnih troškova.

Naručene proizvode kupac iz Hrvatske može platiti putem opće uplatnice ili pouzećem.

 

Kupac može reklamaciju na proizvod/pisani prigovor uputiti poštom ili e-mailom u roku 8 dana od primitka proizvoda.

Kupac može odustati od kupnje u roku 14 dana od narudžbe, te vratiti o svom trošku neoštećeni proizvod na našu adresu sa zahtjevom za povrat novca. U tom slučaju kupcu vraćamo novac, odnosno iznos cijene proizvoda (bez troška dostave).

 

Plaćanje pouzećem

Plaćanje se obavlja kod preuzimanja pošiljke od kurira dostavne službe prilikom preuzimanja naručenih proizvoda.

 

Dostava

Dostavu proizvoda vrši tvrtka IN-TIME d.o.o. 

Rok dostave je od 2 do 5 radnih dana nakon narudžbe ili vidljive uplate (subota, nedjelja i praznici se ne računaju u rok dostave). Kurir prethodno najavi dolazak. Ukoliko kurir kupca ne zatekne kod kuće, pokušat će ponoviti dostavu isti, ili sljedeći radni dan.  Ukoliko kupac ne preuzme pošiljku ni prilikom ponovnog pokušaja dostave, pošiljka se vraća na našu adresu, te pri tom za Prodavatelja nastaju dodatni troškovi povrata pošiljke.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu dostavnih i vlastitih manipulativnih troškova.

Pošiljku šaljemo ponovno samo pod sljedećim uvjetima: ukoliko kupac podmiri sve nastale troškove: slanje, povrat i ponovno slanje proizvoda. Kupac koji naruči proizvod pouzećem a ne preuzme naručenu pošiljku, ne može više naručivati pouzećem.

 

Otkazivanje ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio robu. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem preko obrasca objavljenog na web stranici Internet domene Prodavatelja www.prirodni-produkti.hr. Ugovor se smatra otkazanim kada Prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora Kupac je dužan o svom trošku vratiti robu Prodavatelju u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Roba koju vraća kupac Prodavatelju mora biti kompletna, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno odredbama Zakonu o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.

Ukoliko Kupac po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj će u roku od četrnaest (14) radnih dana izvršiti povrat uplaćenih sredstava, umanjen za troškove dostave. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je proizvod otpečaćen nakon isporuke (Zakon o zaštiti potrošača NN 14/14, 110/15, čl. 79, toč. 9).

 

Prilikom otkaza ugovora povrat proizvoda nije moguć pouzećem.

Povrat uplaćenih novčanih sredstava za vraćene proizvode u slučaju otkaza ugovora Prodavatelj vrši isključivo na naznačeni račun od strane Kupca.

 

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

 

Zaštita osobnih podataka

PRIRODNI PRODUKTI d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje ugovorne obveze Prodavatelja prema Kupcu.

PRIRODNI PRODUKTI d.o.o. se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa Zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

PRIRODNI PRODUKTI d.o.o.  ne pohranjuje transakcijske podatke.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Kupac ima pravo tražiti i brisanje svojih podataka koji su pohranjeni kod PRIRODNI PRODUKTI d.o.o.  ukoliko oni nisu potrebni za obavljanje međusobnih ugovornih odnosa ili ukoliko se ti podaci ne moraju čuvati zbog zakonskih razloga.

Izjavu o privatnosti i sigurnosti (Privacy Notice) možete pročitati ovdje.

 

POVRAT / REKLAMACIJA ROBE

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača: sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: PRIRODNI PRODUKTI d.o.o., Al.B.Jurišića 9, 10040 Zagreb ili na e-mail adresu: trgovina@prirodni-produkti.hr.

Kupac ima pravo na povrat robe u slijedećim slučajevima:

Isporuka robe koja nije naručena

Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja

Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Prodavatelj će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor sukladno Zakonu o zaštiti potrošača šaljemo Kupcu u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Prodavatelj PRIRODNI PRODUKTI d.o.o. prihvatit će u cijelosti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdanog prigovora, Kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavatelj će nadoknadit kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti.

Kupac nema pravo vratiti proizvode koji su otvoreni/korišteni. Sva roba koju prodajemo je ispravno skladištena u originalnoj ambalaži. Rok trajanja koji je označen na ambalaži vrijedi jedino ako se ispravno skladišti, kako je označeno na deklaraciji.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14., 110/15., 14/19. ) na odnose između potrošača i trgovca  u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke. Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Kao prodavatelj odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari ne odgovaramo.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

U slučaju spora između potrošača i trgovca, potrošač može  podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Postupak pred sudovima časti iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

Mirenje pred centrima za mirenje iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje iz stavka 1. ovoga članka.

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Online rješavanje sporova:

Rješavanje sporova nastalih kupnjom putem interneta moguće je i preko ovlaštenog tijela Europske komisije za rješavanje sporova (ODR – online dispute resolution) i to putem slijedeće poveznice ec.europa.eu/consumers/odr.

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

Sve eventualno nastale sporove nastojat ćemo riješiti mirnim putem i dogovorom, a u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.